Vegansk påskbuffé

ett påskbuffé med olika sorter rätter

Glad påsk, allesammans! År 2020:s variant blir onekligen lite annorlunda än vanligt, med anledning av den rådande COVID-19-situationen i världen, men vi tror och tycker att firande av olika slag fortfarande borde vara tillåtet – under anpassade former, i alla fall! Små firanden med familjen man ändå bor tillsammans med, till exempel, är viktiga att låta ta plats. Vi – som i jag och Mike – lever ju våra liv på ett hyfsat isolerat sätt vanligtvis, med få interaktioner med andra människor på daglig basis, men håller oss ännu mer för oss själva nu i vår. Det beror främst på att vi har en graviditet och tripp till förlossningen att tänka på, och då vill vi onekligen vara så friska som det bara går.

Read more

Vegan Easter Buffet

an assortment of dishes on a table, including a carrot galette, crostini, white beans, roasted potatoes and veggie meatballs

Happy Easter, everyone! The 2020 edition looks a lot different for many of us, due to the current COVID-19 situation in the world, but we believe celebrations should still be allowed – or at least adapted versions. Small gatherings of just the family you live with count too! We already live our lives in a semi-isolated kind of fashion, with few interactions with people on a daily basis, but stick even more to ourselves this year. Much of that is because of pregnancy and the upcoming trip to the labor ward, when we all want to be as healthy as we possibly can be.

Read more

Our Running Goals for 2020

Man running along a rocky coastline in Sweden.

(We wrote this piece right before the COVID-19 outbreak swept in over Europe. Even though a lot is likely to change – or has already changed – it seemed a waste to not share this anyway. At the end of the day, things could be back to semi-normal this summer, and some races might still happen. Anyway – just keep it in the back of your heads that this was put together during what literally feels like a different time. But escaping into the world running for a bit can’t hurt, can it?)

It’s nice to have goals, no? Whatever they are, having something to work towards is such a helpful tool in keeping motivation high. An important thing is of course to not compare your goals with others’ – something that’s notoriously difficult for a lot of people – and set yours based on what’s actually doable and will serve you, and not what you think you should be doing or accomplishing at a certain time and place.

Read more

Support us on Patreon

Even though it’s a little bit scary, we’re very excited to tell you that we’ve gone ahead and created our own Patreon page. The reason behind this is simple: we want to be able to spend more of our time creating content for Live Slow Run Far. Putting out recipes, blog posts and such makes us sincerely happy and gets our creative juices flowing for real, but it’s not terrific when it comes to paying our bills. As we believe in keeping things free and accessible – and don’t want to go the route of annoying ads popping up left, right and center – we feel like we should at least give this crowdfunding-ish type of system a fair chance. It will most likely bring its own set of challenges and present us with at least a few rounds of trial and error, but hey, that’s part of life! We’re realistic and don’t expect Patreon to yield a full time salary (or two, for that matter) in the blink of an eye, but it seems too intriguing of a concept to not give a try. It’ll take many supporters to get the machinery going for real, sure, but that’s also the whole idea of crowdfunding!

If you’re already familiar with the Patreon concept and would like to support us – or are just curious about what we’re offering – feel free to stop here, and just click the following link, which will bring you straight to our Patreon page.

What is Patreon?

For those of you who aren’t quite familiar with Patreon, on the other hand, we’ll happily talk you through the details right here. In essence, Patreon is a website and business idea that provides creators of different kinds (be it podcasters, bloggers, Youtubers etc.) with an easy way of crowdfunding themselves. The concept is simple: if you’re a big fan of the content someone is producing and want to show your support, you can sign up to help them with a small (sometimes even very small) monetary contribution on a monthly basis. Often, creators set up different tiers for their supporters – it can range from as little as $1 per month to $500 – and for each level, you’ll get certain perks. It can be member-only blog posts, behind-the-scenes material, e-books, livestreams etc., and the purpose of these is, naturally, for the creator to have something a little special to offer in return for someone’s support. Creators can also create so-called goals, which basically mean that once a certain number of supporters (or patrons, as they’re called) has been met, the creator will do or start a certain thing. We went ahead and created some for us/our page, and one of the goals is this one: when we reach 200 supporters, we’ll go ahead and launch a podcast!

Becoming a member is easy, once you’ve found your way to our page at Patreon.com. You can choose between three different tiers, depending on what feels like the right fit for you, and you’ll receive an email confirming your membership immediately. In the future, you’ll also receive email notifications each time we’ve posted members-only content. You can of course also end your contribution whenever you’d like. We can’t thank you enough for even considering joining our community, and will welcome you with the most open of arms if you do. Let’s do this together!

Kicka här för hela inlägget på svenska: Stötta oss genom Patreon

Stötta oss genom Patreon

Trots att det känns lite läskigt så är vi också himla glada att kunna berätta att vi har gjort slag i saken och skapat en egen Patreon-sida! Anledningen bakom det beslutet är enkel: vi vill kunna spendera mer av vår tid arbetandes med innehåll för Live Slow Run Far. Att producera recept, bloggartiklar och liknande gör oss genuint lyckliga och får vår kreativitet att flöda, men om sanningen ska fram är det inte på det viset som våra räkningar kan betalas. Eftersom vi tror på att låta vårt material vara gratis och tillgängligt för alla – och inte har den minsta lust att tillåta irriterande pop-up-reklam högt och lågt – så känner vi att vi borde ge denna crowdfundingidé åtminstone en rättvis chans. Det kommer troligtvis innebära ett visst antal oförutsedda utmaningar och innebära ett par rundor av trial and error, men hey, det är en del av livet! Vi är realister och förväntar oss inte att Patreon kommer generera en heltidslön (eller två, för den delen) i ett kick, men det framstår som alltför lockande för att inte testa på. Det kommer att krävas många medlemmar för att få riktig fart på maskineriet, visst, men det är ju också hela idén med crowdfunding!

Om du redan är bekant med konceptet Patreon och vill stötta oss – eller bara är nyfiken på vad vi erbjuder där – så är det fritt fram att sluta läsa här och helt enkelt klicka på följande länk, vilken kommer att ta dig direkt till vår Patreon-sida.

Vad är Patreon?

För de av er som inte riktigt har koll på vad Patreon är, å andra sidan, så tänker vi prata igenom detaljerna här. Enkelt beskrivet så är Patreon en hemsida tillika affärsidé som förser kreatörer av olika slag (t.ex. poddare, bloggare och Youtubare) med ett enkelt sätt att crowdfunda dem själva. Konceptet är okomplicerat så det förslår: om du är ett fan av innehållet som någon producerar och vill visa denne din uppskattning, så kan du – genom Patreon – registrera dig som officiell påhejare och bidra med ett liten (ibland t.o.m. väldigt liten) slant på månadsbasis. Många kreatörer väljer att skapa olika bidragsnivåer – dessa kan sträcka sig från så lite som 10 kr till över 5000 kr per månad – och varje nivå kommer ofta med särskilda förmåner eller bonusar. Det kan handla om blogginlägg endast för medlemmar, bakom kulisserna-material, e-böcker, livestreamade virtuella träffar osv., och syftet med dessa är förstås att kreatören får något lite extra att erbjuda i gengäld för någons stöttning. Kreatörer kan också skapa så kallade goals eller mål, vilka helt enkelt innebär att när ett visst antal medlemmar (eller patrons, som de kallas) har nåtts så kommer kreatören att genomföra eller påbörja ett visst projekt. Vi har skapat mål för oss på vår sida, och ett av dem är följande: när vi når 200 st medlemmar så kommer vi att dra igång vår egen podd!

Att bli medlem är enkelt, när du väl har klickat dig till vår sida på Patreon.com. Du kan välja mellan tre olika nivåer, beroende på vad som känns lagom för dig, och du kommer att få ett email som bekräftar ditt medlemsskap direkt efter att du har registrerat dig. Framöver kommer du därtill få ett email-meddelande varje gång som vi har lagt upp något innehåll som bara är för medlemmar. Du kan givetvis avsluta ditt bidragsgivande precis närsomhelst. Vi kan inte tacka dig nog för att du ens överväger att bli en del av vårt community, och kommer välkomna dig med öppna armar om du väljer att slå till. Låt oss göra det här tillsammans!

Click here for post in English: Support us on Patreon

Vinterratatouille med matvete

Matvete och en tomatsås med grönsaker

Att kalla det här för en ratatouille är lite av en sanning med modifikation, vi vet. Även om Wikipedias definition är förlåtande vag (“Recept och tillagningstid varierar mycket, men återkommande ingredienser inkluderar tomat, vitlök, lök, zucchini, aubergine, paprika och någon kombination av färska örter”), så känner jag att vi kanske bara skulle ha kallat det för en vintergryta?

Hur som helst, här är den, och den är tämligen himmelsk. Inte särskilt fransk, kanske, men himmelsk likväl. Mjuka pumpakuber i en krämig tomatsås, boostad med kidneybönor, svartkål och värmande kryddor. Serverad över nötigt, gott matvete blir det en sådan där härligt mustig rätt som den här årstiden närmast kräver. Vi tycker om att laga en riktigt stor sats en söndagskväll, och sedan kan vi vila tryggt i att åtminstone ett par middagar veckan som kommer redan är omhändertagna. Och som med de flesta grytor, så blir även denna bara bättre efter en dag eller två, när smakerna har satt sig och allt liksom har fått gotta till sig lite extra.

Read more

Winter Ratatouille With Wheat Berries

Bowl of pearled wheat with tomato sauce and winter vegetables.

Calling this a ratatouille might be a stretch, we know. And even though Wikipedia’s definition is forgivingly vague (“Recipes and cooking times differ widely, but common ingredients include tomato, garlic, onion, zucchini, eggplant, bell pepper and some combination of leafy green herbs”), I feel like maybe we should have just called it a winter stew?

Anyway, here it is – and it’s rather divine. Not particularly French, perhaps, but divine nonetheless. Soft cubes of butternut squash in a creamy tomato sauce, boosted with kidney beans, kale and warming spices. Served over a bed of chewy wheat berries, it’s one of those comforting dishes that this time of year asks for time upon time. We like to make a big batch on a Sunday evening and then rest assured that we have at least a few dinners prepared for the week right there. And as with most stews, this one only gets better after a day or two, when the flavors have really blended and the creaminess somehow multiplied.

Read more

Mjukt tunnbröd i stekpanna

Tunnbröd i en panna på ett bord.

För oss är tunnbröd det perfekta lunch- och utflyktsbrödet. Påläggen/fyllningarna går att variera i all oändlighet, rullarna är otroligt packvänliga och så är det förstås väldigt mättande och bra – vilket är extra uppskattat om en är ute och åker längdskidor eller vandrar.

Och för de som aldrig har gett sig på att baka eget tunnbröd: nöjdhetsfaktorn när en ser den där härliga traven med sådär perfekt operfekta rundlar växa bredvid den heta, torra stekpannan är skyhög. Ja, processen tar en liten stund eftersom de måste gräddas en och en på spisen, men vi tycker att det är närmast meditativt. Hur ofta finner vi oss mitt uppe i en sådan lugnande, harmonisk aktivitet som tunnbrödsvändande? Att se till att ingen stress är inblandad och att tillräckligt med tid satts åt sidan är två viktiga framgångsfaktorer förstås, och vi lär oss på det temat hela tiden. Vad är det med oss människor och vilja skynda på allt hela tiden? Varför tycks vi alltid ha bråttom?

Read more

Swedish Flatbread (Tunnbröd)

Flatbread in a pan on a wooden table.

To us, flatbread equals the perfect lunch or on-the-go sandwich bread. Filling options are endless, the rolls are extremely packing-friendly and they typically hold you over for a good while afterwards (extra plus when you’re out cross-country skiing or hiking).

And for those who have never taken to baking their own – the level of satisfaction when seeing the stack of perfectly imperfect rounds grow next to the hot pan is sky high. Yes, the process takes a little while as you need to cook them individually on the stove, but we think it’s almost meditative. How often do we find ourselves with such a calming, harmonious activity as flipping flatbread? Making sure no stress is involved and setting aside an appropriate amount of time are keys to it turning out that way of course, and that’s something we’re slowly learning. What’s up with us humans and always trying to speed things up? Why do we always think we’re in such a rush?

Read more

Grönsaksodling för nybörjare

Du omges av andra som odlar tillika berättar vitt och brett om mängderna grönsaker de skördar i trädgården, och du skulle hemskt gärna själv ge det en chans – men var i hela världen börjar man?

Vi är i ärlighetens namn inte alltför långt borta från att vara nybörjare själva – den här sommaren blir vår tredje som vi kan titulera oss odlare – och kanske är det precis därför som vi kände en önskan att skriva det här blogginlägget. Ja, helt enkelt eftersom vi… förstår. Vi förstår den fullständigt övermäktiga känslan när folk omkring diskuterar komposteringsmetoder, mineralsammansättning i jorden, olika sätt att beskära träd och buskar på samt hembryggda näringslösningar. Vi förstår all förvirring och alla till synes “dumma” frågor som dyker upp, och vi förstår frustrationen när saker och ting går snett. Men vi vet också precis hur underbart det är att odla grönsaker och kan inte understryka nog vilken lycka och glädje det för med sig. Det gör att vi inget hellre vill än att inspirera andra till att upptäcka samma magi som vi har hittat. Därför har det här inlägget fått se dagens ljus, kort och gott. Läs det från början till slut eller hoppa runt efter smak – och dela det förstås gärna med alla aspirerande gröna fingrar runt omkring dig!

Read more