En klimatsmart trädgård: biologisk mångfald, fest för bina och mindre städning - Live Slow Run Far

En klimatsmart trädgård: biologisk mångfald, fest för bina och mindre städning

Click here for post in English: How to create a biologically diverse and pollinator-friendly garden

För en tid sedan delade vi på Instagram om hur vi önskar leva våra liv och hur vi hanterar en värld som, då och då, känns tämligen dyster. Svaret på den (klart djupa) frågan är följande: vi vill vara en del av lösningen, inte problemet.

Den mest fundamentala insikten av alla under de senaste åren av omställning och ny riktning i livet är att ambitionen att vara just en del av lösningen enbart har gjort oss lyckligare, mer jordade och mer lättillfredsställda. Det har inte fått oss att känna oss fattiga. Eller understimulerade. Eller som att vi offrar mycket. Eller som att vi ger upp oss själva i hopp om att “rädda världen”. Näe, inget av det där. Det har bara gjort precis allting bättre.

Det är viktigt att komma ihåg att alla handlingar räknas – från de minsta till de största – och att det inte finns någon gräns för vad vi kan åstadkomma om vi alla (eller bara några av oss) sluter oss samman. Just nu kanske du undrar huruvida du har klickat på fel länk. Skulle inte det här handla om hur en kan locka bin och fjärilar till trädgården? Jo, det skulle det ju! Och vi är sakta på väg just dit. Den här lilla utläggningen är helt enkelt menad att sätta tonen för dagens inlägg, vilket är ett perfekt exempel på just de där till synes små handlingarna som många av oss kan göra, vilka tillsammans faktiskt kan bidra till storskalig positiv förändring.

Att vår planet har det jobbigt bör rimligen inte överraska någon. Ett återkommande tema i mediarapporteringen är betydelsen av biologisk mångfald och hur det är en nyckelspelare i stabila ekosystem och en positiv framtid för oss alla. Denna mångfald är dock på stadigt nedåtgående, vilket i sin tur hotar miljön och världen som vi känner den. Med andra ord: det är dags att göra något åt saken. Och vad kunde vara en bättre plats att börja på än den egna tomten?

Biologisk mångfald betyder att träd, blommor, gräs, nyckelpigor, fjärilar, fåglar, grodor, mossa, ormar och alla möjliga andra sorters arter och varianter får verka tillsammans i harmoni – inte att rad efter rad med samma gröda är det enda som kan ses så långt ögat kan nå.

Det finns åtskilliga saker vi kan göra för att främja biologisk mångfald och skydda dyrbara ekosystem på egen hand, och detta förkroppsligar vår önskan att vara en del av lösningen: allt vi behöver göra är läsa på, kavla upp ärmarna och skrida till verket. Så. Problemen relaterade till biologisk mångfald bottnar i två fundamentala delar: dels krympandet av naturliga habitat över hela världen, samt den utbredda användningen av skadliga kemikalier, inom såväl agrikultur som industriella verksamheter. Det förstnämnda refererar till det enkla faktum att människan – genom till exempel skogsskövling och växande städer – tvingar bort växt- och djurarter från deras hem. Medan vi bygger större och större hus, anlägger nya shoppingcentra och röjer mark för jordbruk, så blir tusentals träd, blommor, fåglar osv. bestulna på sina habitat. Orörd skogsmark och naturreservat krymper och försvinner i en alarmerande hastighet, och det är underförstått att detta kommer påverka den biologiska mångfalden som vi känner den. För var förväntas arterna ta vägen? Rörande det sistnämnda, så sprayar vi grödor med besprutningsmedel för att främja tillväxt och göra oss av med skadedjur, men vad händer med pollinatörerna som arbetar på samma fält? De ömtåliga blommorna som växer utmed kanterna? Fåglarna som ivrigt letar efter mask i jorden? Dessa får alla en högst ovälkommen giftig dusch, som i många fall är kraftig nog att ha ihjäl dem där och då. (Att handla ekologiskt är för övrigt ett snabbt och enkelt sätt att stötta biologisk mångfald). Biologisk mångfald betyder att träd, blommor, gräs, nyckelpigor, fjärilar, fåglar, grodor, mossa, ormar och alla möjliga andra sorters arter och varianter får verka tillsammans i harmoni – inte att rad efter rad med samma gröda är det enda som kan ses så långt ögat kan nå.

Där har vi problemen. Och nu vill vi ju vara en del av lösningen, tillsammans med dig som tar dig tiden att läsa denna artikel. Var börjar vi? Först och främst: du behöver inte ha tillgång till mark för att göra skillnad. Låt säga att du bor i en lägenhet. Då kan du kontakta hyresvärd eller styrelse och uppmuntra till att låta gräsmattor vara oklippta åtminstone den första halvan av sommaren, samt höra dig för om du kan få peta ner några utvalda blomsterfrön i existerande rabatter. Känner du av en särskilt nytänkande attityd, varför inte fråga om det går bra att sätta upp bihotell? Du kan också gå med i en miljöorganisation av något slag, som t.ex. Naturskyddsföreningen, utöver att handla ekologiskt, som en del av din gröna grund. Om du har en balkong eller mindre typ av uteplats, se till att du planterar blommor som har mycket pollen och/eller nektar i krukor, sätter upp ett bihotell och fixar till en liten vattenstation för insekter (mer information om alla dessa åtgärder kommer senare). Med andra ord: vi kan alla göra något! Nu följer en komplett handlingsplan för alla som har någon form av trädgårdsyta eller jordplätt till hands:

Alla trädgårdar kan förvandlas till naturreservat!

Och för att göra det, så måste vi stötta det vilda, inte motarbeta det. Ett bra, inledande tips är att snegla mot det som naturen själv gör, om den blir lämnad ifred. Kommer någon och “städar upp” om hösten, och tar bort allt organiskt material i sikte? Inte direkt. Det skulle vara drivor med löv samt kvistar och trädstammar huller om buller, alla med förmågan att erbjuda olika former av skydd, boende och mat för samtliga små invånare i skogen. Att stötta det vilda handlar inte om att släppa taget fullständigt och låta vår trädgård förvandlas till ett kaos vi inte skulle njuta av, utan om att arbeta i harmoni med våra ytor. Ta hand om jorden genom att tillsätta organiskt material som du hittar runt på tomten, som löv, gräsklipp och småkvistar, istället för att skicka iväg detta till återvinningsstationen eller elda upp det. Den bördiga jorden kommer inte bara skapa liv i form av maskar, insekter, svampar och bakterier, utan också främja starka, friska plantor och hålla kvar vatten mycket bättre. Du kommer också behöva spendera mycket mindre pengar på köpegödsel, vilket innebär minskat plastskräp och minskade kostnader. Plantera många olika sorter – variation är nyckeln i ett hälsosamt ekosystem! Låt träd och buskar leva i harmoni med blommor och ätbara växter. Tillsammans spelar de alla en viktig roll, eftersom de erbjuder olika arter olika typer av skydd och föda.

En grön trädgård i dubbel bemärkelse

Det finns gröna trädgårdar, och så finns det gröna trädgårdar. Om du vill att din ska göra så mycket gott och så mycket nytta som det bara går, se till att du:

 • Fångar upp regnvattnet.
 • Väljer bort maskiner som använder fossila bränslen (manuellt är bäst, följt av elektriska alternativ).
 • Noggrant överväger alla inköp – det mesta av vår konsumtion kostar naturresurser.
 • Använder de växtstöd som naturen bjuder på i form av grenar, störar och sly istället för att köpa.
 • Återanvänder småkrukorna av plast säsong efter säsong.
 • Delar redskap med grannarna.
 • Håller dig borta från skadlig besprutning och konstgödsel.
 • Komposterar.
 • Inte använder en robotgräsklippare (som namnet antyder klipper den gräset, men mejar också ner blommor, fågelungar och igelkottar).
 • Lämnar din gräsmatta ifred – åtminstone delar av den, delar av året (en klippt gräsmatta är inte mycket mer än en öken för de flesta djurarter).

Pollen, nektar och pollinatörer

Pollen är det där pulveraktiga som blommor använder sig av i befruktningen. Det är också en viktig proteinkälla för bin. Nektar, å andra sidan, är den söta vätska som blommor använder sig av för att attrahera pollinatörer. Nektar är rikt på kolhydrater, och produceras av körtlar inne i blomman. För att produktionen av nektar ska vara hög krävs tillgång till vatten. Av den anledningen är det viktigt att inte låta dina växter torka ut under perioder av begränsat med nederbörd. Bin är ändlöst viktiga för pollinering, och så mycket som 30% av den globala livsmedelsproduktionen är helt och hållet beroende av pollinatörernas arbete. Utan dem skulle vi stå inför storskaliga problem, med andra ord. Det finns andra pollinatörer utöver bin, t.ex. fjärilar, men bin är utan tvekan de viktigaste. Dessa är också de som har det tuffast just nu, men vi kan hjälpa till genom att:

 • Se till att säsongen för blommande träd, buskar och blommor är lång – helst hela vägen från mars till oktober – genom att välja en blandning av växter som blommar vid olika tidpunkter under året (se Blommor nedan).
 • Sluta med det överdrivna städandet runtom i trädgårdarna våra, vilket enbart leder till att naturliga bibon ryker (de skulle annars älska gamla trädstammar, högar med kvistar och grenar och annat krafs).
 • Sätta upp bihotell eller tillhandahålla andra former av uppehälle – antingen genom att köpa redan tillverkade bihotell eller genom att använda det du har tillhands. Ett alternativ är att bara borra hål av olika djup in i ett vedträ – nej, det behöver inte vara mer komplicerat än så! Kör på hål mellan 3 och 13 mm för att vara inbjudande mot olika sorters bin, men se till att du aldrig borrar hela vägen igenom. Placera dessa sedan runtom på tomten.
 • Fixa iordning en vattenstation, genom att fylla upp ett grunt fat av något slag med vatten. Glöm inte bort att också fylla med t.ex. grus, småsten, glaskulor, mossa och/eller kvistar, så att bina inte riskerar att drunkna däri utan istället har några ytor och föremål att hålla fast sig i. Placera gärna fatet nära blommor de verkar trivas runt eller där du tror att de bor, så att de inte behöver färdas långt.
 • Främja särskilda värdväxter, i syfte att stötta specifika fjärilar. Många fjärilar har nämligen en unik växt som deras larver lever i/på och äter av, innan de utvecklas till en fullvuxen fjäril. Om dessa växter försvinner eller minskar i antal, kommer följaktligen fjärilsarterna att göra detsamma. Brännässlan är en mycket viktig värdväxt, då den har flera stycken sorter att ta hand om (amiral, nässelfjäril, påfågelöga och vinbärsfuks). Viol är värdväxt åt pärlemorfjäril, brakved och getapel åt citronfjärilen och kärlekört, vit fetknopp och taklök åt apollofjärilen. När det gäller nattfjärilar utgör poppel, pil, hassel, liguster, vide, lind, syren, ask, al, alm, björk, måra and pilört värdväxter. Om du har någon/några av dessa på din tomt, låt dem vara!

Träd

Först och främst, tänk efter noga innan du bestämmer dig för att ta ner träd. Visst är det nödvändigt ibland, för skogens skull, och då och då är det närmast omöjligt att låta bli om det skulle innebära mycket mer solljus på tomten (det är vi många som kan relatera till), men generellt bör vi vara långt mycket mer restriktiva med att såga ner träd till höger och vänster än vi är. Träd har mängder med viktiga funktioner. Utöver de uppenbara såsom att de binder kol och renar luften som vi andas så utgör de livsviktiga hem och skydd åt miljontals fåglar och insekter. Somliga av dem producerar även frukt och nötter, vilka fungerar som viktiga höst- och vinterkällor till mat för många djur (inklusive oss människor, till viss del). Vidare så är en stor fördel med träd – jämfört med många andra växter – att de producerar enorma mängder av pollen och nektar när de blommar (särskilt hassel, lönn, sälg, kastanj och lind). Med andra ord, plantera blommor som bina tycker om är fantastiskt – men att låta ett par dyrbara träd vara ifred och låta bli att ta ner dem kan visa sig vara en långt mycket mer effektiv handling (eller icke-handling, snarare). Faktum är att när man tar ner ett träd så påverkas naturen runt omkring långt mycket mer än vad vi förstår. Äldre träd utgör så gott som egna ekosystem – en gammal ek, t.ex., kan vara värd åt upp emot 1.500 stycken olika sorters insekter.

Sälgen spelar en särskilt viktig roll för bin, då den är en av de första växterna att blomma om våren och därigenom en källa till mat redan vid början på bi-säsongen. Tyvärr saknar sälgen direkt finansiellt värde och röjs ofta utan särskilt mycket eftertanke. Detta för med sig ödesdigra konsekvenser, eftersom de närapå utsvultna drottningbina har väldigt få andra källor till näring precis när de vaknar upp efter vintern. Om du har sälg har tomten, låt den stå och vårda den ömt. Vi har t.o.m. låtit en sälg som föll under Alfrida ligga kvar i utkanten av vår tomt, och den blommar ändå. Stammen upplåter säkerligen bostad till många små djur, och vi slipper undan en massa jobb. Fiffigt!

Om du trots allt måste ta ner ett träd, så finns det ett par saker att ha i åtanke. Kan du t.ex. lämna kvar en rejäl stubbe? Och om inte det fungerar rent logistiskt, skulle du kunna rulla stubben till en annan plats och låta den stå där istället? Stubbar utgör fantastiska hem till en rad insekter – och kanske t.om. fåglar om den är hög nog – och du kan företrädesvis borra hål i den och göra den till ytterligare ett bihotell (se Pollen, nektar och pollinatörer ovan för detaljer). Ta ett ögonblick och se det framför dig: en enda stubbe som får bli hem till upp emot hundratals djurarter, istället för att bli slängd på eldarhögen. Det är väl fint om något?

Blommor

Utöver att helt enkelt låta träd få stå där de står kan plantering/sådd av pollinerarvänliga blommor vara det enklaste sättet att ge naturen en hjälpande hand. Och här kommer belöningarna tusenfalt åter – för vad kan möjligen vara vackrare än en trädgård full av blommor? Ett par minuters sådd är allt som krävs, och sedan kommer du att ha din egen Monet-tavla precis utanför fönstret. Och allt medan du räddar världen. En ganska bra deal!

Blommor kommer i ett par olika typer. Annueller är de som endast dyker upp en säsong och måste sås om varje år, medan bienner kommer komma upp två år i rad. Perenner, å andra sidan, kommer tillbaka år efter år. Lika trofasta som perenner är lökväxter, som t.ex. tulpaner, påskliljor och dahlior. Och icke att förglömma: alla vilda blommor! Se till att ta god hand om dessa lojala perenner, och planera din trädgård så att de – om du har tur nog att ha vilda blommor på din mark, vill säga – får chans att trivas och sprida sig. I slutändan handlar det om att skapa så mycket variation som du bara kan. När det handlar om biologisk mångfald kan det närmast inte bli för mycket av det goda.

Nedan finner du en lista på särskilt bra blommor att försöka inkorporera i din trädgård. Vi har organiserat dessa baserat på säsong för blomning samt vilken typ de är (annueller/bienner/perenner/lökväxter), för att göra det enklast möjligt att hitta sorter som fungerar för dig. Kom ihåg: genom att förlänga säsongen och ha blommande växter till bjuds under många månader kommer du bidra med enormt mycket hjälp. När t.ex. de utsvultna drottningbina vaknar upp i mars så kommer de omedelbart att börja söka efter föda. Tidiga lökväxter och sälg blir därmed livlinor, i och med att de blommar tidigt. Att kombinera sorter från de tre huvudkategorierna nedan är därför ett klokt beslut. Och hörrni, låt inte jakten på maskrosor driva er till vansinne. Dessa är av stort värde för pollinatörerna, då de innehåller stora mängder såväl pollen som nektar. Människor, va? Att vi svettas så över något som egentligen är av godo, och t.o.m. köper särskilda redskap för att bli av med “ogräset”.

Vår

 • Annueller: –
 • Bienner: –
 • Perenner: aubretia, backsippa, blåsippa, lungört, gullviva, julros, viol (lukt- + styvmors-), vitsippa
 • Lökväxter: hyacint, balkansippa, narciss, pingstlilja, porslinshyacint, påsklilja, pärlhyacint, snödroppe, scilla, vårkrokus, vårlök, stor nunneört, vintergäck

Sommar

 • Annueller: blåklint, blå snokört, bovete, jätteverbena, klätt, lejongap, malva (finns annuella, bienna och perenna varianter), ringblomma, rosenskära, solros, sommarrudbeckia, stockros (finns annuella, bienna och perenna varianter), sömntuta, vallmo (finns också perenna varianter), gurkört
 • Bienner: blåeld, fingerborgsblomma, kvanne, sötväppling, nattljus
 • Perenner: akleja, blå bolltistel, blåklocka, fackelblomster, flox, isop, klint, kungsljus, lavendel, näva, stjärnflocka, stäppsalvia, såpnejlika, temynta, timjan, trädgårdsnattviol, vädd
 • Lökväxter: allium

Höst

 • Annueller: –
 • Bienner: –
 • Perenner: fläckflockel, höstanemon, höstaster, kärleksört, rosenstav, rudbeckia, silverax, trädgårdsgullris, trädgårdssolbrud
 • Lökväxter: dahlia, höstkrokus

(Ovanstående lista, om än inte indelad i beroende på härdighet, är hämtad från “Naturligtvis! Biologisk mångfald i din trädgård” av Justine Lagache).

Fåglar…

Vi är många som tycker om att titta på fåglar – vare sig det handlar om den mäktiga havsörnen eller den skönsjungande talgoxen – för att inte tala om lyssna på den närmast förtrollande fågelsången när våren ankommer. Fåglar är underbara, kort och gott, och hjälper oss dessutom effektivt med att hålla efter insektspopulationen i våra trädgårdar. Kan du föreställa dig en värld utan dem? De behöver vår hjälp, dock, då krympande naturliga habitat, sjunkande biologisk mångfald och klimatförändringar hotar även dem. Med klimatförändringarna kommer mer opålitligt väder, där dagsljus och temperatur inte längre alltid samspelar som de brukade, vilket kan föra med sig tämligen katastrofala följder. För vad händer då flyttfåglar – styrda av dagsljuset – kommer tillbaka till Sverige och insekterna redan har kläckts, med anledning av temperaturer som varit varmare än vanligt? Minskad tillgång på mat skulle onekligen leda till lägre överlevnadsgrad bland särskilda fågelungar, till exempel. Ett annat klimatrelaterat fenomen som påverkar fåglar är scenariot med varmare och torrare somrar, vilka för med sig att maskarna krälar längre och längre ner i marken i jakt på fukt, vilket i sin tur innebär att de är utom räckhåll för de hungriga fåglarnas näbbar. Långa perioder av torka för därtill med sig sjunkande antal insekter till följd av uttorkade blommor, eftersom det betyder utebliven tillgång till pollen och nektar. Detta innebär vidare mindre mat för fåglarna och därmed minskad förmåga att reproducera. Med andra ord hänger allting samman, utan undantag.

Vad kan vi göra för att hjälpa till? Faktum är att i stort sett allt vi har talat om hittills kommer att göra nytta även i detta avseende. Fångar du regnvatten kommer du kunna vattna med gott samvete även under torra perioder, vilket förhindrar att pollen- och nektarproducerande växter kommer torka ut och dö. Detta stöttar insektspopulationen, som i sin tur säkrar matförsörjning för fåglarna. Sammankopplingen allt emellan blir allt mer tydlig.

Under vintern stannar omkring 100 st fågelarter i Sverige. Och eftersom vi människor har gjort livet svårt för dem – genom att t.ex. ta ner frukt- och nötproducerande träd – är det välkommet att vi kompenserar detta med att stödmata dem. Dock är detta endast rekommenderat under just vintern. Och medan det är en vanlig syn att människor matar fåglar med fluffiga frallor så är det ett klokt råd att välja andra matkällor. Det vita brödet förser dem endast med kortvarig mättnadskänsla. Välj från listan nedan istället:

 • Solrosfrön
 • Jordnötter
 • Hirs
 • Hampafrön
 • Rapsfrön
 • Havre- och vetefrön
 • Havregryn (om du blandar dessa med rapsolja och serverar fåglarna kan du räkna med omedelbar succé, samtidigt som du ser till att de får i sig nödvändigt fett)
 • Kokosfett
 • Äpplen
 • Russin
 • Mjölmask
 • Ister

Du kan också göra egna “energibars” genom att blanda t.ex. havregryn, nötter, frön och russin med rapsolja och/eller smör, portionera ut smeten och trycka ner ett snöre i. Låt dessa kakor sedan stelna och häng därefter upp dem i lämpligt träd. Ett hett tips är att använda en muffinsform alternativt individuella muffinsformar av silikon för enklast möjliga process. Se också till att snöret packas in i smeten ordentligt i botten, så att kakan inte riskerar att trilla av.

Om fågelmatning inte känns som din grej så finns det andra sätt att hjälpa till på. Till exempel gör du stor nytta bara genom att se till att du har en blandning av träd och buskar på tomten – helst några som bär frukt, kottar, nötter och frön av någon sort – och genom att städa lite mindre om hösten. Du kanske också har ett gäng växter som står med fröstänglar upp emot himlen efter sommaren – låt dessa vara ifred tills nästa vår, och fungera som en matstation för fåglarna istället. Syren, lavendel, bolltistel och solros har alla stora mängder frön som fåglarna varmt kommer att uppskatta när höstens kyla sätter in. Och sist men inte minst – kanske skulle du vilja skämma bort dina fågelvänner med ett bad? Fåglar älskar att bada, och gör så i stort sett året runt. Placera ditt fågelbad nära träd eller buskage så att skydd finns nära tillhands, och se till att vattendjupet inte överstiger 5 cm, så att inga fågelungar och mindre sorter riskerar att drunkna. Du kan använda allt från udda skålar och bunkar du hittar hemma till särskilda fågelbad du köper från affären, och allt du egentligen behöver göra allteftersom är att hålla det rent och byta ut vattnet ofta, för att förhindra att sjukdomar sprids. Under varma dagar med mycket trafik är det klokt att byta ut vattnet en gång om dagen. Och glöm inte att tvätta dina egna händer efteråt, eftersom fåglar kan bära på smittsamma bakterier.

… och alla de andra små rackarna

 • Blomflugor: medan de inte klår bina i pollineringseffektivitet så hjälper blomflugorna till så gott de kan och bör uppskattas därefter. Precis som med alla pollinatörer så tycker blomflugorna om att ha tillgång till så många olika växtsorter som möjligt.
 • Nyckelpigor: dessa äter bladlöss – upp till 20.000-30.000 av dem under en livstid! De går i vintervila under den kalla årstiden och gör gärna så i lövhögar, bark eller hål i marken. Och precis som med de flesta djur som vaknar upp efter vintern är nyckelpigor hungriga under den tidiga våren. Den bästa lösningen? Se till att vårda dina sälgar ömt.
 • Trollsländor: i larvstadiet kan trollsländor äta tusentals med mygglarver på en dag (tackar och bockar, säger vi). De uppskattar vatten, så en trädgård med en liten damm eller närbeläget vattendrag kommer troligen att attrahera mängder av dessa vackra djur, men vilken jordplätt som helst som drar till sig fjärilar kommer att se trolländor också. Dessa rovdjur äter nämligen dem.
 • Spindlar: dessa är ytterligare en grupp av trädgårdsinvånare som gör stor nytta utan att vi ens märker det, då de äter bladlöss, mygg och larver av olika slag. Genom att inte hålla din tomt överdrivet ren kommer de att hitta plats att spinna sina nät, och ni kan samexistera utan större problem. Spindlar är känsliga djur, så se till att inte använda någon giftig besprutning någonstans.

Och så ett par avslutande ord om jord

Jorden – naturens eget återvinningssystem – är platsen där liv konstant börjar och slutar. Att låta jorden vara den levande struktur som den är, full med maskar, tusenfotingar, bakterier, svampar, skalbaggar osv., är en av de viktigaste nycklarna till en frisk och vital trädgård och, i längden, en lika frisk och stark planet. Markdukar som stänger ute alla dessa mirakelarbetare, besprutning som dödar det mesta levande i deras väg och aggressiv plöjning som gör mos av maskar och annat är alla mänskliga påfund och uppfinningar som effektivt och utan särskilt mycket barmhärtighet får jordhälsan världen över att sjunka.

Ta därför hand om din jord. Blanda ner organiskt material såsom gräsklipp och löv för att mata hungriga maskar, istället för att städa upp noggrant och hålla jordytan runt växterna onaturligt bar och prydlig. Ordna med en enkel kompost, låt löven ligga där de ligger istället för att fanatiskt kratta ihop allt i en hög och sedan elda upp hela rasket om hösten. Gräv och luckra din jord med omsorg, och vänd den inte – detta stör mikrolivet i jorden något ofantligt, eftersom det som befinner sig långt där nere är menat att vara där och ingen annanstans, och vice versa. Allt annat är hittepå, och kommer enbart att gynna jordens fertilitet i ett mycket kortsiktigt perspektiv. Och ovan jord, bland dina plantor, kanske du ser en tvestjärt eller två. Trots att de eventuellt ger dig stora skälvan så uppmuntras du till att inte jaga bort dem (eller ännu värre, döda dem). Tvestjärtar gör stor nytta i trädgården, eftersom de håller efter bladlöss, bladloppor och kvalster. De älskar att gömma sig i mörkret, så förse dem gärna med små hem (så slipper de bo inuti salladshuvudena!) i form av små t.ex. uppochnervända krukor och torra vedträn.

Dags att gå och bli grön!

Vi hoppas att du här har utrustats med många tips och tricks vad gäller att skapa en trädgård med biologisk mångfald och som gynnar pollinatörerna, och att du känner dig inspirerad att hoppa i stövlarna och göra din jordplätt till ett himmelrike för såväl djur- som växtarter. Ju mer du lär dig om naturen, dess egna metoder och alla dess invecklade system, desto mer inser du hur människan har fått en eller ett par saker om bakfoten under årens lopp. Om fler och fler av oss förstår möjligheten vi har att göra positiv skillnad med den lilla bit mark som vi äger eller har tillgång till, tänk vilken omfattning på det hela vi skulle nå till slut! Mer mångfald, mindre städning. Mer vackra blommor, mindre besprutning. Fler insekter, fåglar, bin och fjärilar, färre robotgräsklippare. När en tänker efter så handlar det i slutändan om en gemensam nämnare: mer natur. Låt oss tillåta naturen att vara natur, och allt kommer att lösa sig självt till slut.

  Share this post!

Om du uppskattade detta inlägg (och måhända andra också), så kanske du skulle vilja stötta oss genom Patreon? För så lite som 30 kr per månad skulle du hjälpa oss något enormt mot att kunna skapa mer av det innehåll som du tycker om, samt hålla vår blogg reklamfri. Och om Patreon inte alls är din grej, kom ihåg det här: varje gång som du gillar, kommenterar, lagar eller bakar ett av våra recept, rekommenderar oss till en vän eller på något annat vis sprider vårt namn så gör du oss en stor tjänst som vi uppskattar varmt. Tack snälla för att du är en del av vår strävan mot en grönare värld!

– Sophia & Michael


Senaste blogginlägg

Leave a Comment

Scroll to Top
Scroll to Top