Hej och välkommen!

Här hittar du klimatsmarta och växtbaserade recept i mängder, samt inlägg om vår löpning, ständigt eskalerande grönsaksodling och s.k. ”nedväxlade” livsstil på en ö i Stockholms skärgård. Låt menyraden guida dig rätt, och på återseende!

Hi there, and welcome!

Here you’ll find plant based and eco-friendly recipes aplenty, as well as posts about our running, vegetable garden and downshifted lifestyle on an island in the archipelago of Stockholm, Sweden. Let the tabs guide you right, and we hope to see you back again!


Latest Posts


Ett litet längre hej

Vi som driver Live Slow Run Far heter Mike och Sophia. En mycket kort version av en betydligt längre historia är att vi tog våra favoritpinaler och flyttade från 2:a gatan på Manhattan till en ö i Stockholms skärgård i augusti 2017, i jakt på ett lugnare, mer naturnära och (företrädesvis) stressbefriat liv. Det var precis det vi fann, och här är vi nu – två lantisar som växlar mellan gummistövlar och terränglöparskor, skyr storstadens tempo som pesten och älskar allt som stavas skog, berg, frisk luft och bultande hjärtan. Ja, och så odlar vi en herrans massa grönsaker också.

På den här hemsidan – och på vårt Instagramkonto som bär samma namn – samsas allt som vi tycker om och därmed också vill dela med oss av. Här finns en uppsjö gröna recept, skonsamma mot både plånbok och planet, blogginlägg om allt mellan himmel och jord och ett antal berättelser från de löplopp vi deltagit i. I menyraden hittar du lätt till rätt plats.

Vi tycker att livet levs bäst med fokus på det lilla. De flådiga resorna och karriärhetsen hör en annan era till, för vår del – nu håller vi kostnaderna låga och får tid att göra allt vi vill istället. På det viset blir både vi och Moder Jord lyckligare, och det är väl ändå en svårslagen kombination? Vi hoppas innerligt att du kommer hitta något av intresse här, och tveka inte att höra av dig om det skulle kännas skoj – vi älskar att få post!

Hälsningar,
Sophia och Mike

PS. Vill du läsa lite mer om vår bakgrund så tipsar vi om Thank you Life Part 1 och Part 2, till att börja med.

A little longer welcome

We’re Sophia and Mike, and we’re the married couple behind this platform. A very short version of a much longer story is that we grabbed our most treasured belongings and moved from 2nd St in Manhattan, NY, to an island in the archipelago of Stockholm, Sweden, in August 2017, in search for a quieter and (preferably) stress-free life, much closer to nature. That happened to be exactly what we found, and here we are now – two countryfolk who are either wearing rubber boots or trail running shoes, avoiding the city life pace like the plague and loving everything nature and outdoor sports related. Oh, and we also grow a quite massive amount of vegetables.

On this website – and our Instagram account under the same name – we’re gathering everything that we like and therefore want to share. Here, you’ll find a plethora of green recipes, considerate towards your wallet as well as the planet, blog posts on everything under the sun and a bunch of stories from the running races we’ve so far participated in. The tabs will guide you just right, once you’re ready to take part.

We believe life is best lived when focus is on the small stuff. Extravagant habits and careerism are things of the past, for us – instead, we keep our costs low and thereby have time to do what we truly want and love. This way, we’re making both ourselves and Mother Nature much, much happier – and that’s a pretty great combination, in the end. We sincerely hope you’ll find lots of interesting content here, and hey – send us a message if you’d like. We love it when people say hi!

All the best,
Sophia and Mike

PS. If you’d like to read more about our background, it could be fun to check out Thank you Life Part 1 and Part 2, to begin with.